Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.24, godz. 13:10
kontakt
MDIENERGIA
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 61 721,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 1 826,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 1 664,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 1 344,00
---
Amortyzacja 0,00 190,00
---
Aktywa 127 879,00 136 277,00
6,6%
Kapitał własny 32 364,00 33 708,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,70 0,73
4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,03
---