Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:06
kontakt
MDIENERGIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 75 379,00 64 407,00
-14,6%
67 324,00
4,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 849,00 -133,00
---
4 676,00
---
Zysk (strata) brutto 1 632,00 -352,00
---
4 450,00
---
Zysk (strata) netto 1 246,00 -212,00
---
3 425,00
---
Amortyzacja 196,00 195,00
-0,5%
197,00
1,0%
Aktywa 128 755,00 132 507,00
2,9%
127 882,00
-3,5%
Kapitał własny 29 207,00 28 995,00
-0,7%
32 420,00
11,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,63
-0,6%
0,70
11,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,00
---
0,07
---