Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 21:24
kontakt
MDIENERGIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 64 407,00 67 324,00
4,5%
61 691,00
-8,4%
61 884,00
0,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -133,00 4 676,00
---
1 912,00
-59,1%
1 592,00
-16,7%
Zysk (strata) brutto -352,00 4 450,00
---
1 750,00
-60,7%
1 337,00
-23,6%
Zysk (strata) netto -212,00 3 425,00
---
1 430,00
-58,2%
893,00
-37,6%
Amortyzacja 195,00 197,00
1,0%
190,00
-3,6%
390,00
105,3%
Aktywa 132 507,00 127 882,00
-3,5%
136 337,00
6,6%
141 572,00
3,8%
Kapitał własny 28 995,00 32 420,00
11,8%
33 850,00
4,4%
32 638,00
-3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,70
11,8%
0,73
4,4%
0,71
-3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,07
---
0,03
-58,1%
0,02
-38,7%