Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 14:12
kontakt
COMARCH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 211 011,00 228 518,00
8,3%
320 356,00
40,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 734,00 24 209,00
---
30 917,00
27,7%
Zysk (strata) brutto 39 433,00 22 712,00
-42,4%
28 774,00
26,7%
Zysk (strata) netto 34 282,00 22 323,00
-34,9%
21 700,00
-2,8%
Amortyzacja 10 959,00 10 736,00
-2,0%
10 375,00
-3,4%
Aktywa 1 444 465,00 1 447 605,00
0,2%
1 466 759,00
1,3%
Kapitał własny 929 406,00 956 083,00
2,9%
968 749,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 114,27 117,55
2,9%
119,11
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,22 2,74
-34,9%
2,67
-2,8%