Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.01, godz. 14:51
kontakt
MBWS
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 269 192,00 268 350,00
-0,3%
Kapitał własny 66 020,00 168 241,00
154,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,48 3,76
154,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---