Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.22, godz. 04:08
kontakt
CITYSERV
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 147 765,00 79 675,00
-46,1%
84 385,00
5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 452,00 -617,00
---
2 960,00
---
Zysk (strata) brutto 12 395,00 -289,00
---
2 262,00
---
Zysk (strata) netto 5 099,00 -15 045,00
---
-4 660,00
---
Amortyzacja 6 730,00 6 107,00
-9,3%
3 841,00
-37,1%
Aktywa 120 099,00 96 573,00
-19,6%
77 703,00
-19,5%
Kapitał własny 47 833,00 19 384,00
-59,5%
17 881,00
-7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,51 0,61
-59,5%
0,57
-7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 -0,48
---
-0,15
---