Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.27, godz. 23:34
kontakt
CITYSERV
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 81 903,00 46 319,00
-43,4%
38 518,00
-16,8%
48 339,00
25,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 736,00 -250,00
---
1 333,00
---
3 203,00
140,3%
Zysk (strata) brutto 4 710,00 209,00
-95,6%
-977,00
---
2 644,00
---
Zysk (strata) netto 3 557,00 1 145,00
-67,8%
-2 635,00
---
1 731,00
---
Amortyzacja 3 497,00 2 867,00
-18,0%
1 998,00
-30,3%
2 380,00
19,1%
Aktywa 125 377,00 106 874,00
-14,8%
90 403,00
-15,4%
74 449,00
-17,6%
Kapitał własny 50 744,00 35 423,00
-30,2%
19 974,00
-43,6%
19 704,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,60 1,12
-30,2%
0,63
-43,6%
0,62
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,04
-68,1%
-0,08
---
0,06
---