Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 21:59
kontakt
PROPERTYF
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6,00 -19,00
---
Zysk (strata) brutto -105,00 -131,00
---
Zysk (strata) netto -105,00 -131,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 2 195,00 2 195,00
0,0%
Kapitał własny -6 558,00 -6 689,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,34 -2,39
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,05
---