Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 19:50
kontakt
PROPERTYF
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19,00
Zysk (strata) brutto -131,00
Zysk (strata) netto -131,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 2 195,00
Kapitał własny -6 689,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,39
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05