Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 15:08
kontakt
WITTCHEN
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 76 061,00 38 294,00
-49,7%
53 498,00
39,7%
79 924,00
49,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 019,00 460,00
-97,1%
6 981,00
1 417,6%
18 434,00
164,1%
Zysk (strata) brutto 15 901,00 -570,00
---
9 177,00
---
16 592,00
80,8%
Zysk (strata) netto 12 979,00 -460,00
---
7 351,00
---
13 550,00
84,3%
Amortyzacja 5 927,00 6 690,00
12,9%
6 234,00
-6,8%
6 393,00
2,6%
Aktywa 276 619,00 285 660,00
3,3%
286 261,00
0,2%
296 058,00
3,4%
Kapitał własny 163 414,00 162 971,00
-0,3%
170 470,00
4,6%
183 933,00
7,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,97 8,94
-0,3%
9,36
4,6%
10,08
7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,71 -0,02
---
0,40
---
0,74
84,1%