Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 04:09
kontakt
WITTCHEN
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 91 579,00 106 822,00
16,6%
77 472,00
-27,5%
91 792,00
18,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 130,00 7 046,00
-22,8%
-3 152,00
---
7 441,00
---
Zysk (strata) brutto 9 503,00 6 753,00
-28,9%
-4 881,00
---
8 607,00
---
Zysk (strata) netto 7 592,00 5 568,00
-26,7%
-3 966,00
---
6 891,00
---
Amortyzacja 3 497,00 12 597,00
260,2%
13 966,00
10,9%
12 924,00
-7,5%
Aktywa 193 109,00 264 277,00
36,9%
272 747,00
3,2%
286 261,00
5,0%
Kapitał własny 111 713,00 122 545,00
9,7%
146 451,00
19,5%
170 470,00
16,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,16 6,74
9,4%
8,04
19,2%
9,36
16,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,31
-27,0%
-0,22
---
0,38
---