Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.22, godz. 03:07
kontakt
WITTCHEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 44 505,00 32 742,00
-26,4%
56 737,00
73,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34,00 -9 052,00
---
5 678,00
---
Zysk (strata) brutto -2 685,00 -7 876,00
---
5 584,00
---
Zysk (strata) netto -2 171,00 -6 383,00
---
4 388,00
---
Amortyzacja 6 993,00 7 437,00
6,3%
6 064,00
-18,5%
Aktywa 329 422,00 323 251,00
-1,9%
337 899,00
4,5%
Kapitał własny 197 356,00 191 095,00
-3,2%
195 633,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,86 10,49
-3,4%
10,74
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,35
---
0,24
---