Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.24, godz. 13:13
kontakt
WITTCHEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 32 742,00 56 737,00
73,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 052,00 5 678,00
---
Zysk (strata) brutto -7 876,00 5 584,00
---
Zysk (strata) netto -6 383,00 4 388,00
---
Amortyzacja 7 437,00 6 064,00
-18,5%
Aktywa 323 251,00 337 899,00
4,5%
Kapitał własny 191 095,00 195 633,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,49 10,74
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,35 0,24
---