Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.18, godz. 08:30
kontakt
WITTCHEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 56 737,00 75 142,00
32,4%
37 625,00
-49,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 678,00 15 870,00
179,5%
645,00
-95,9%
Zysk (strata) brutto 5 584,00 15 647,00
180,2%
-304,00
---
Zysk (strata) netto 4 388,00 12 502,00
184,9%
-276,00
---
Amortyzacja 6 064,00 6 069,00
0,1%
6 478,00
6,7%
Aktywa 337 899,00 258 965,00
-23,4%
268 313,00
3,6%
Kapitał własny 195 633,00 152 559,00
-22,0%
152 376,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,74 8,37
-22,0%
8,36
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,69
184,6%
-0,02
---