Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 14:08
kontakt
AILLERON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 25 321,00 25 838,00
2,0%
41 908,00
62,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 250,00 1 561,00
---
3 899,00
149,8%
Zysk (strata) brutto -1 755,00 -1 367,00
---
3 821,00
---
Zysk (strata) netto -1 360,00 -1 968,00
---
2 952,00
---
Amortyzacja 1 941,00 1 791,00
-7,7%
2 293,00
28,0%
Aktywa 102 779,00 93 085,00
-9,4%
133 084,00
43,0%
Kapitał własny 63 963,00 61 995,00
-3,1%
64 947,00
4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,18 5,02
-3,1%
5,26
4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,16
---
0,24
---