Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 00:41
kontakt
AILLERON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 25 838,00 41 908,00
62,2%
12 567,00
-70,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 561,00 3 899,00
149,8%
-3 201,00
---
Zysk (strata) brutto -1 367,00 3 821,00
---
-2 509,00
---
Zysk (strata) netto -1 968,00 2 952,00
---
-839,00
---
Amortyzacja 1 791,00 2 293,00
28,0%
1 989,00
-13,3%
Aktywa 93 085,00 132 881,00
42,8%
118 560,00
-10,8%
Kapitał własny 61 995,00 64 947,00
4,8%
64 109,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,02 5,26
4,8%
5,19
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16 0,24
---
-0,07
---