Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 11:17
kontakt
LARQ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 76,00 78,00
2,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 379,00 -23 318,00
---
Zysk (strata) brutto -1 574,00 -23 137,00
---
Zysk (strata) netto -7 044,00 -18 554,00
---
Amortyzacja 84,00 81,00
-3,6%
Aktywa 84 097,00 64 248,00
-23,6%
Kapitał własny 74 217,00 55 663,00
-25,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,64 6,48
-25,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,82 -2,16
---