Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 13:29
kontakt
JUJUBEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 246,00 393,00
59,8%
329,00
-16,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33,00 153,00
363,6%
72,00
-52,9%
Zysk (strata) brutto 23,00 147,00
539,1%
69,00
-53,1%
Zysk (strata) netto 23,00 147,00
539,1%
69,00
-53,1%
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
3,00
0,0%
Aktywa 2 006,00 2 268,00
13,1%
2 579,00
13,7%
Kapitał własny 947,00 1 094,00
15,5%
1 163,00
6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,27
15,7%
0,29
6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,04
516,7%
0,02
-54,1%