Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.24, godz. 21:35
kontakt
JUJUBEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 290,00 246,00
-15,2%
393,00
59,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45,00 33,00
-26,7%
153,00
363,6%
Zysk (strata) brutto 38,00 23,00
-39,5%
147,00
539,1%
Zysk (strata) netto 38,00 23,00
-39,5%
147,00
539,1%
Amortyzacja 5,00 3,00
-40,0%
3,00
0,0%
Aktywa 1 854,00 2 006,00
8,2%
2 268,00
13,1%
Kapitał własny 944,00 947,00
0,3%
1 094,00
15,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,24
0,0%
0,27
15,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
-33,3%
0,04
516,7%