Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 23:56
kontakt
JUJUBEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 393,00 329,00
-16,3%
254,00
-22,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 153,00 72,00
-52,9%
-39,00
---
Zysk (strata) brutto 147,00 69,00
-53,1%
-46,00
---
Zysk (strata) netto 147,00 69,00
-53,1%
-46,00
---
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
49,00
1 533,3%
Aktywa 2 268,00 2 579,00
13,7%
2 383,00
-7,6%
Kapitał własny 1 094,00 1 163,00
6,3%
1 117,00
-4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,29
6,2%
0,28
-3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,02
-54,1%
-0,01
---