Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:59
kontakt
HANDLOWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 285 062,00 225 048,00
-21,1%
255 811,00
13,7%
Przychody z tytułu prowizji 134 147,00 144 726,00
7,9%
161 293,00
11,4%
Wynik na działalności bankowej 289 881,00 172 259,00
-40,6%
256 677,00
49,0%
Zysk (strata) brutto 131 294,00 161 520,00
23,0%
-24 950,00
---
Zysk (strata) netto 88 434,00 111 448,00
26,0%
-65 237,00
---
Amortyzacja 53 675,00 0,00
---
105 882,00
---
Aktywa 60 776 629,00 60 013 320,00
-1,3%
60 632 397,00
1,0%
Kapitał własny 7 400 277,00 7 523 129,00
1,7%
7 515 205,00
-0,1%
Współczynnik wypłacalności 19,60 20,10
2,6%
22,20
10,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 56,64 57,58
1,7%
57,52
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,68 0,85
26,0%
-0,50
---