Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.25, godz. 17:06
kontakt
PATFUND
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -21,00 11,00
---
-45,00
---
Zysk (strata) brutto -21,00 40,00
---
-45,00
---
Zysk (strata) netto -21,00 40,00
---
-45,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 178,00 34,00
-80,9%
8,00
-76,5%
Kapitał własny -8,00 33,00
---
-13,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---