Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.14, godz. 12:20
kontakt
PATFUND
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24,00 -21,00
---
11,00
---
Zysk (strata) brutto 26,00 -21,00
---
40,00
---
Zysk (strata) netto 26,00 -21,00
---
40,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 170,00 178,00
4,7%
34,00
-80,9%
Kapitał własny 45,00 -8,00
---
33,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---