Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 13:21
kontakt
GREENX
Roczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 557,00 457,00
-18,0%
298,00
-34,8%
262,00
-12,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 234,00 -1 258,00
---
3 457,00
---
3 577,00
3,5%
Zysk (strata) brutto -3 551,00 -3 308,00
---
-879,00
---
-3 657,00
---
Zysk (strata) netto -3 551,00 -3 308,00
---
-879,00
---
-3 657,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 9 827,00 6 636,00
-32,5%
8 114,00
22,3%
15 687,00
93,3%
Kapitał własny 7 309,00 3 999,00
-45,3%
5 684,00
42,1%
11 812,00
107,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,02
-44,1%
0,02
31,6%
0,05
108,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,00
---
-0,02
---