Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 08:43
kontakt
GREENX
Kwartalne skonsolidowane
 2022-06-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 15 687,00 14 041,00
-10,5%
Kapitał własny 11 812,00 10 330,00
-12,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,04
-13,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---