Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 04:30
kontakt
GREENX
Półroczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 235,00 166,00
-29,4%
112,00
-32,5%
161,00
43,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 005,00 1 026,00
---
989,00
-3,6%
3 943,00
298,7%
Zysk (strata) brutto -2 333,00 -242,00
---
-1 964,00
---
-1 432,00
---
Zysk (strata) netto -2 333,00 -242,00
---
-1 964,00
---
-1 432,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 902,00 8 807,00
11,5%
12 792,00
45,2%
14 041,00
9,8%
Kapitał własny 4 826,00 7 035,00
45,8%
9 955,00
41,5%
10 330,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,03
34,8%
0,04
41,9%
0,04
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
-0,01
---
-0,01
---