Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.17, godz. 20:39
kontakt
FERRUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 116 743,00 116 070,00
-0,6%
99 227,00
-14,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 210,00 3 004,00
1 330,5%
-1 857,00
---
Zysk (strata) brutto -4 375,00 1 852,00
---
-4 365,00
---
Zysk (strata) netto -4 326,00 1 795,00
---
-4 471,00
---
Amortyzacja 2 355,00 2 418,00
2,7%
2 461,00
1,8%
Aktywa 352 792,00 322 812,00
-8,5%
338 071,00
4,7%
Kapitał własny 86 617,00 88 409,00
2,1%
83 939,00
-5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,50 1,53
2,1%
1,45
-5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 0,03
---
-0,08
---