Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.06, godz. 01:06
kontakt
GEOTRANS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 546,00 10 382,00
-10,1%
7 652,00
-26,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 549,00 1 407,00
-69,1%
1 015,00
-27,9%
Zysk (strata) brutto 4 527,00 1 320,00
-70,8%
970,00
-26,5%
Zysk (strata) netto 3 680,00 1 013,00
-72,5%
940,00
-7,2%
Amortyzacja 56,00 65,00
16,1%
71,00
9,2%
Aktywa 22 271,00 23 023,00
3,4%
22 381,00
-2,8%
Kapitał własny 18 680,00 19 693,00
5,4%
19 746,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,74 3,94
5,4%
3,95
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,74 0,20
-72,4%
0,19
-7,4%