Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.22, godz. 05:23
kontakt
PKNORLEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-06-302020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 863 000,00 10 863 000,00
0,0%
10 863 000,00
0,0%
15 684 000,00
44,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 228 000,00 228 000,00
0,0%
228 000,00
0,0%
709 000,00
211,0%
Zysk (strata) brutto 707 000,00 707 000,00
0,0%
707 000,00
0,0%
529 000,00
-25,2%
Zysk (strata) netto 582 000,00 582 000,00
0,0%
582 000,00
0,0%
427 000,00
-26,6%
Amortyzacja 479 000,00 479 000,00
0,0%
479 000,00
0,0%
481 000,00
0,4%
Aktywa 54 939 000,00 54 939 000,00
0,0%
54 939 000,00
0,0%
54 078 000,00
-1,6%
Kapitał własny 32 038 000,00 32 038 000,00
0,0%
32 038 000,00
0,0%
32 347 000,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 74,91 74,91
0,0%
74,91
0,0%
75,63
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,36 1,36
0,0%
1,36
0,0%
1,00
-26,7%