Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.24, godz. 15:19
kontakt
PKNORLEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 863 000,00 10 863 000,00
0,0%
15 684 000,00
44,4%
15 000 000,00
-4,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 228 000,00 228 000,00
0,0%
709 000,00
211,0%
832 000,00
17,3%
Zysk (strata) brutto 707 000,00 707 000,00
0,0%
529 000,00
-25,2%
758 000,00
43,3%
Zysk (strata) netto 582 000,00 582 000,00
0,0%
427 000,00
-26,6%
633 000,00
48,2%
Amortyzacja 479 000,00 479 000,00
0,0%
481 000,00
0,4%
496 000,00
3,1%
Aktywa 54 939 000,00 54 939 000,00
0,0%
54 078 000,00
-1,6%
54 457 000,00
0,7%
Kapitał własny 32 038 000,00 32 038 000,00
0,0%
32 347 000,00
1,0%
31 869 000,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 74,91 74,91
0,0%
75,63
1,0%
74,51
-1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,36 1,36
0,0%
1,00
-26,7%
1,48
48,3%