Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 11:52
kontakt
LKDESIGN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 000,00 778,00
-22,2%
226,00
-71,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -205,00 -543,00
---
-435,00
---
Zysk (strata) brutto -228,00 -515,00
---
-455,00
---
Zysk (strata) netto -228,00 -515,00
---
-455,00
---
Amortyzacja 0,00 87,00
---
0,00
---
Aktywa 2 775,00 1 537,00
-44,6%
1 301,00
-15,4%
Kapitał własny -6 223,00 -7 483,00
---
-8 048,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -5,36 -6,45
---
-6,94
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -0,44
---
-0,39
---