Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 09:31
kontakt
APSENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 210,00 12 942,00
57,6%
12 662,00
-2,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -741,00 -2 153,00
---
960,00
---
Zysk (strata) brutto -631,00 -2 982,00
---
778,00
---
Zysk (strata) netto -828,00 -2 879,00
---
772,00
---
Amortyzacja 584,00 641,00
9,8%
641,00
0,0%
Aktywa 70 874,00 67 122,00
-5,3%
67 492,00
0,6%
Kapitał własny 38 339,00 35 460,00
-7,5%
36 232,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,36 1,26
-7,5%
1,28
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,10
---
0,03
---