Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 11:30
kontakt
APSENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 355,00 8 210,00
11,6%
12 942,00
57,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 426,00 -741,00
---
-2 153,00
---
Zysk (strata) brutto 1 916,00 -631,00
---
-2 982,00
---
Zysk (strata) netto 1 934,00 -828,00
---
-2 879,00
---
Amortyzacja 540,00 584,00
8,1%
641,00
9,8%
Aktywa 67 738,00 70 874,00
4,6%
67 122,00
-5,3%
Kapitał własny 40 576,00 38 339,00
-5,5%
35 460,00
-7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,44 1,36
-5,6%
1,26
-7,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,03
---
-0,10
---