Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.14, godz. 12:18
kontakt
BEDZIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 640,00 271,00
-57,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 331,00 2 915,00
780,7%
Zysk (strata) brutto -237,00 2 269,00
---
Zysk (strata) netto -294,00 2 136,00
---
Amortyzacja 1,00 0,00
---
Aktywa 86 853,00 70 257,00
-19,1%
Kapitał własny 43 620,00 45 756,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,85 14,53
4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 0,68
---