Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.20, godz. 20:11
kontakt
BEDZIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 653,00 640,00
-2,0%
271,00
-57,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 294,00 331,00
12,6%
2 915,00
780,7%
Zysk (strata) brutto -194,00 -237,00
---
2 269,00
---
Zysk (strata) netto -160,00 -294,00
---
2 136,00
---
Amortyzacja 0,00 1,00
---
0,00
---
Aktywa 87 072,00 86 853,00
-0,3%
70 257,00
-19,1%
Kapitał własny 43 914,00 43 620,00
-0,7%
45 756,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,94 13,85
-0,7%
14,53
4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,09
---
0,68
---