Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.07, godz. 20:09
kontakt
BEDZIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 240,00 305,00
27,1%
28,00
-90,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -111,00 43,00
---
-516,00
---
Zysk (strata) brutto -61,00 -319,00
---
-5 004,00
---
Zysk (strata) netto -61,00 -319,00
---
-5 004,00
---
Amortyzacja 1,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 34 319,00 36 017,00
4,9%
35 194,00
-2,3%
Kapitał własny 10 243,00 9 923,00
-3,1%
4 919,00
-50,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,25 3,15
-3,1%
1,56
-50,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,10
---
-1,59
---