Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.24, godz. 00:00
kontakt
PLATYNINW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -49,00 -51,00
---
Zysk (strata) brutto -49,00 -51,00
---
Zysk (strata) netto -51,00 -51,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 30,00 6,00
-80,0%
Kapitał własny -33,00 -84,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---