Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.24, godz. 17:50
kontakt
PLATYNINW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -34,00 -49,00
---
-51,00
---
Zysk (strata) brutto -34,00 -49,00
---
-51,00
---
Zysk (strata) netto -34,00 -51,00
---
-51,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 56,00 30,00
-46,4%
6,00
-80,0%
Kapitał własny 19,00 -33,00
---
-84,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
-0,01
---