Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.24, godz. 14:10
kontakt
PEKABEX
Kwartalne skonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 206 251,00 267 604,00
29,7%
246 164,00
-8,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 065,00 17 047,00
-0,1%
19 082,00
11,9%
Zysk (strata) brutto 17 839,00 16 714,00
-6,3%
17 354,00
3,8%
Zysk (strata) netto 13 799,00 13 870,00
0,5%
14 585,00
5,2%
Amortyzacja 5 080,00 5 165,00
1,7%
6 730,00
30,3%
Aktywa 806 415,00 905 364,00
12,3%
971 853,00
7,3%
Kapitał własny 344 513,00 344 841,00
0,1%
361 095,00
4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,88 13,89
0,1%
14,54
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,56 0,56
0,5%
0,59
5,0%