Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:08
kontakt
PEKABEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 766,00 4 104,00
9,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 080,00 1 253,00
-39,8%
Zysk (strata) brutto 2 447,00 1 713,00
-30,0%
Zysk (strata) netto 1 985,00 1 385,00
-30,2%
Amortyzacja 634,00 629,00
-0,8%
Aktywa 196 193,00 194 121,00
-1,1%
Kapitał własny 154 052,00 151 478,00
-1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,27 6,10
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,06
-30,9%