Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 05:12
kontakt
ELZAB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 25 717,00 39 011,00
51,7%
41 648,00
6,8%
66 350,00
59,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 690,00 4 300,00
523,2%
4 500,00
4,7%
13 016,00
189,2%
Zysk (strata) brutto 818,00 4 112,00
402,7%
4 034,00
-1,9%
11 502,00
185,1%
Zysk (strata) netto 705,00 3 918,00
455,7%
3 068,00
-21,7%
9 437,00
207,6%
Amortyzacja 1 630,00 1 636,00
0,4%
1 620,00
-1,0%
1 573,00
-2,9%
Aktywa 204 603,00 203 280,00
-0,6%
205 311,00
1,0%
231 122,00
12,6%
Kapitał własny 99 082,00 103 000,00
4,0%
106 068,00
3,0%
115 505,00
8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,14 6,38
4,0%
6,57
3,0%
7,16
8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,24
452,3%
0,19
-21,8%
0,58
207,9%