Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 10:11
kontakt
ROPCZYCE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 65 733,00 72 507,00
10,3%
79 179,00
9,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 706,00 8 332,00
-4,3%
8 781,00
5,4%
Zysk (strata) brutto 8 947,00 10 566,00
18,1%
9 957,00
-5,8%
Zysk (strata) netto 7 166,00 7 766,00
8,4%
7 376,00
-5,0%
Amortyzacja 2 829,00 2 791,00
-1,3%
2 753,00
-1,4%
Aktywa 438 995,00 431 802,00
-1,6%
453 979,00
5,1%
Kapitał własny 300 334,00 309 317,00
3,0%
318 190,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 47,98 49,42
3,0%
50,83
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,14 1,24
8,4%
1,18
-5,1%