Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.25, godz. 09:29
kontakt
ROPCZYCE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 79 052,00 75 778,00
-4,1%
65 733,00
-13,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 404,00 12 053,00
173,7%
8 706,00
-27,8%
Zysk (strata) brutto 6 563,00 9 934,00
51,4%
8 947,00
-9,9%
Zysk (strata) netto 4 916,00 7 933,00
61,4%
7 166,00
-9,7%
Amortyzacja 3 136,00 2 863,00
-8,7%
2 829,00
-1,2%
Aktywa 442 913,00 461 842,00
4,3%
438 995,00
-4,9%
Kapitał własny 289 022,00 297 610,00
3,0%
300 334,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 46,17 47,54
3,0%
47,98
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,78 1,27
61,4%
1,14
-9,6%