Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 11:47
kontakt
EFENERGII
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15,00 17,00
13,3%
41,00
141,2%
16,00
-61,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -285,00 -297,00
---
-299,00
---
-293,00
---
Zysk (strata) brutto -285,00 -297,00
---
-299,00
---
-255,00
---
Zysk (strata) netto -285,00 -297,00
---
-299,00
---
-255,00
---
Amortyzacja 0,00 293,00
---
293,00
0,0%
293,00
0,0%
Aktywa 39 478,00 38 902,00
-1,5%
38 741,00
-0,4%
38 443,00
-0,8%
Kapitał własny 38 519,00 37 925,00
-1,5%
37 626,00
-0,8%
37 370,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,18 1,16
-1,6%
1,15
-0,8%
1,14
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,01
---
-0,01
---