Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 09:55
kontakt
EFENERGII
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17,00 41,00
141,2%
16,00
-61,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -297,00 -299,00
---
-293,00
---
Zysk (strata) brutto -297,00 -299,00
---
-255,00
---
Zysk (strata) netto -297,00 -299,00
---
-255,00
---
Amortyzacja 293,00 293,00
0,0%
293,00
0,0%
Aktywa 38 902,00 38 741,00
-0,4%
38 443,00
-0,8%
Kapitał własny 37 925,00 37 626,00
-0,8%
37 370,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,16 1,15
-0,8%
1,14
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,01
---