Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.27, godz. 08:43
kontakt
NOVINA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 84,00
---
607,00
622,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -67,00 6,00
---
511,00
8 416,7%
Zysk (strata) brutto 149,00 79,00
-47,0%
558,00
606,3%
Zysk (strata) netto 149,00 79,00
-47,0%
558,00
606,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 928,00 6 052,00
2,1%
6 575,00
8,6%
Kapitał własny 5 845,00 5 924,00
1,4%
6 482,00
9,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,66 0,67
1,2%
0,73
9,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-47,1%
0,06
600,0%