Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 11:05
kontakt
INFRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 157,00 111,00
-29,3%
56,00
-49,5%
120,00
114,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19,00 8,00
-57,9%
13,00
62,5%
8,00
-38,5%
Zysk (strata) brutto 11,00 3,00
-72,7%
9,00
200,0%
-1,00
---
Zysk (strata) netto 11,00 3,00
-72,7%
9,00
200,0%
-7,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 707,00 1 736,00
1,7%
1 733,00
-0,2%
1 716,00
-1,0%
Kapitał własny 873,00 876,00
0,3%
885,00
1,0%
878,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,47 0,47
0,2%
0,47
1,1%
0,47
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-66,7%
0,00
150,0%
-0,00
---