Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 18:46
kontakt
SOHODEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 363,00 71,00
-80,4%
74,00
4,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 932,00 -1 113,00
---
-849,00
---
Zysk (strata) brutto -2 002,00 -1 213,00
---
-974,00
---
Zysk (strata) netto -1 992,00 -1 218,00
---
-1 044,00
---
Amortyzacja 16,00 16,00
0,0%
17,00
6,2%
Aktywa 78 171,00 30 195,00
-61,4%
29 927,00
-0,9%
Kapitał własny 27 836,00 26 618,00
-4,4%
25 574,00
-3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,01 0,97
-4,4%
0,93
-3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,04
---
-0,04
---