Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.27, godz. 09:23
kontakt
SOHODEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 930,00 129,00
-95,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 463,00 -1 245,00
---
Zysk (strata) brutto -1 361,00 -1 125,00
---
Zysk (strata) netto -1 367,00 -1 125,00
---
Amortyzacja 18,00 20,00
11,1%
Aktywa 80 191,00 79 558,00
-0,8%
Kapitał własny 30 953,00 29 828,00
-3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,92 1,08
17,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,04
---