Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 05:35
kontakt
CTE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 718,00 87,00
-87,9%
32,00
-63,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -264,00 -422,00
---
-102,00
---
Zysk (strata) brutto -302,00 -445,00
---
-102,00
---
Zysk (strata) netto -302,00 -445,00
---
-102,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 581,00 854,00
-46,0%
935,00
9,5%
Kapitał własny -3 615,00 -4 060,00
---
-4 355,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,63 -0,70
---
-0,75
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,08
---
-0,02
---