Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.25, godz. 18:54
kontakt
APATOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 108 258,00 80 220,00
-25,9%
69 595,00
-13,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 836,00 2 468,00
-63,9%
4 864,00
97,1%
Zysk (strata) brutto 9 227,00 2 786,00
-69,8%
3 613,00
29,7%
Zysk (strata) netto 7 788,00 2 293,00
-70,6%
1 559,00
-32,0%
Amortyzacja 4 416,00 4 370,00
-1,0%
4 507,00
3,1%
Aktywa 548 251,00 501 221,00
-8,6%
520 137,00
3,8%
Kapitał własny 382 652,00 369 404,00
-3,5%
371 138,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,64 11,26
-3,3%
11,31
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,07
-70,5%
0,05
-31,4%