Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 00:18
kontakt
APATOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 73 265,00 64 069,00
-12,6%
80 203,00
25,2%
94 428,00
17,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 771,00 -9 008,00
---
-5 413,00
---
1 398,00
---
Zysk (strata) brutto -721,00 -8 140,00
---
7 892,00
---
14 516,00
83,9%
Zysk (strata) netto -1 330,00 -8 439,00
---
7 966,00
---
14 472,00
81,7%
Amortyzacja 5 006,00 5 157,00
3,0%
6 741,00
30,7%
6 211,00
-7,9%
Aktywa 556 074,00 540 654,00
-2,8%
557 166,00
3,1%
564 828,00
1,4%
Kapitał własny 371 932,00 363 238,00
-2,3%
351 012,00
-3,4%
357 957,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,34 11,08
-2,2%
10,71
-3,4%
10,92
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,26
---
0,24
---
0,44
81,9%