Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.23, godz. 06:58
kontakt
MENNICASK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 120 677,00 88 792,00
-26,4%
135 536,00
52,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 102,00 3 150,00
-55,6%
5 644,00
79,2%
Zysk (strata) brutto 5 614,00 2 762,00
-50,8%
6 939,00
151,2%
Zysk (strata) netto 5 562,00 2 710,00
-51,3%
6 887,00
154,1%
Amortyzacja 0,00 33,00
---
33,00
0,0%
Aktywa 71 211,00 74 866,00
5,1%
72 528,00
-3,1%
Kapitał własny 13 920,00 16 630,00
19,5%
23 185,00
39,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,38 15,99
19,5%
22,29
39,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,35 2,60
-51,3%
6,62
154,2%