Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:49
kontakt
MENNICASK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 88 792,00 135 536,00
52,6%
184 702,00
36,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 150,00 5 644,00
79,2%
4 101,00
-27,3%
Zysk (strata) brutto 2 762,00 6 939,00
151,2%
3 193,00
-54,0%
Zysk (strata) netto 2 710,00 6 887,00
154,1%
3 141,00
-54,4%
Amortyzacja 33,00 33,00
0,0%
33,00
0,0%
Aktywa 74 866,00 72 528,00
-3,1%
73 624,00
1,5%
Kapitał własny 16 630,00 23 185,00
39,4%
26 326,00
13,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,99 22,29
39,4%
25,31
13,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,60 6,62
154,2%
3,02
-54,4%