Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 10:45
kontakt
ADIUVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 24,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -618,00 -468,00
---
Zysk (strata) brutto 29,00 -40,00
---
Zysk (strata) netto -80,00 -117,00
---
Amortyzacja -2,00 0,00
---
Aktywa 152 890,00 154 132,00
0,8%
Kapitał własny 130 804,00 130 683,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,93 9,92
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---