Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 12:08
kontakt
ADIUVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29,00 24,00
-17,2%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -753,00 -618,00
---
-468,00
---
Zysk (strata) brutto 353,00 29,00
-91,8%
-40,00
---
Zysk (strata) netto 495,00 -80,00
---
-117,00
---
Amortyzacja 2,00 -2,00
---
0,00
---
Aktywa 151 736,00 152 890,00
0,8%
154 132,00
0,8%
Kapitał własny 130 883,00 130 804,00
-0,1%
130 683,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,94 9,93
-0,1%
9,92
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,01
---
-0,01
---