Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.26, godz. 07:15
kontakt
PEPEES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 40 670,00 41 198,00
1,3%
37 371,00
-9,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 096,00 1 859,00
-40,0%
113,00
-93,9%
Zysk (strata) brutto 3 324,00 1 224,00
-63,2%
53,00
-95,7%
Zysk (strata) netto 2 417,00 801,00
-66,9%
14,00
-98,3%
Amortyzacja 2 848,00 2 848,00
0,0%
2 878,00
1,1%
Aktywa 257 168,00 233 932,00
-9,0%
241 557,00
3,3%
Kapitał własny 166 860,00 156 214,00
-6,4%
156 228,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,76 1,64
-6,4%
1,64
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-68,0%
0,00
---