Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 10:04
kontakt
PEPEES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 41 198,00 37 371,00
-9,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 859,00 113,00
-93,9%
Zysk (strata) brutto 1 224,00 53,00
-95,7%
Zysk (strata) netto 801,00 14,00
-98,3%
Amortyzacja 2 848,00 2 878,00
1,1%
Aktywa 233 932,00 241 557,00
3,3%
Kapitał własny 156 214,00 156 228,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,64 1,64
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
---