Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.19, godz. 00:04
kontakt
PEPEES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 37 371,00 35 943,00
-3,8%
33 019,00
-8,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 113,00 1 350,00
1 094,7%
-2 160,00
---
Zysk (strata) brutto 53,00 2 946,00
5 458,5%
-2 398,00
---
Zysk (strata) netto 14,00 2 298,00
16 314,3%
-2 201,00
---
Amortyzacja 2 878,00 2 894,00
0,6%
2 889,00
-0,2%
Aktywa 241 557,00 268 790,00
11,3%
246 563,00
-8,3%
Kapitał własny 156 228,00 158 530,00
1,5%
156 329,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,64 1,67
1,5%
1,65
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
---
-0,02
---