Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 14:25
kontakt
IBSM
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 120,00 283,00
135,8%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -111,00 -191,00
---
-224,00
---
70,00
---
Zysk (strata) brutto 2 489,00 -1 806,00
---
3 797,00
---
-23 038,00
---
Zysk (strata) netto 2 489,00 -1 806,00
---
3 797,00
---
-23 038,00
---
Amortyzacja 3,00 2,00
-33,3%
2,00
0,0%
1,00
-50,0%
Aktywa 11 526,00 13 476,00
16,9%
21 909,00
62,6%
887,00
-96,0%
Kapitał własny -13 561,00 -15 367,00
---
-11 570,00
---
-34 608,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -38,83 -44,00
---
-33,13
---
-99,09
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 7,13 -5,17
---
10,87
---
-65,96
---