Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 21:59
kontakt
IBSM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2,00 -2,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 66,00 14,00
-78,8%
-13,00
---
Zysk (strata) brutto 437,00 -21 675,00
---
841,00
---
Zysk (strata) netto 437,00 -21 675,00
---
841,00
---
Amortyzacja 1,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 21 419,00 887,00
-95,9%
199,00
-77,6%
Kapitał własny -12 933,00 -34 608,00
---
-34 389,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -37,03 -99,09
---
-98,46
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,25 -62,06
---
2,41
---