Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:39
kontakt
IBSM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 2,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 96,00 66,00
-31,2%
Zysk (strata) brutto 578,00 437,00
-24,4%
Zysk (strata) netto 578,00 437,00
-24,4%
Amortyzacja 0,00 1,00
---
Aktywa 21 488,00 21 419,00
-0,3%
Kapitał własny -12 792,00 -12 933,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -36,62 -37,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,66 1,25
-24,4%