Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 02:01
kontakt
SUMMALING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 549,00 4 043,00
161,0%
5 381,00
33,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 195,00 1 336,00
---
-43,00
---
Zysk (strata) brutto -1 158,00 1 289,00
---
-105,00
---
Zysk (strata) netto -1 158,00 1 289,00
---
-121,00
---
Amortyzacja 114,00 117,00
2,6%
126,00
7,7%
Aktywa 56 280,00 57 159,00
1,6%
59 097,00
3,4%
Kapitał własny 48 093,00 49 382,00
2,7%
49 260,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,37 6,54
2,7%
6,52
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 0,17
---
-0,02
---