Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.26, godz. 11:45
kontakt
SUMMALING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 043,00 5 381,00
33,1%
2 412,00
-55,2%
5 489,00
127,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 336,00 -43,00
---
-1 415,00
---
920,00
---
Zysk (strata) brutto 1 289,00 -105,00
---
3 210,00
---
824,00
-74,3%
Zysk (strata) netto 1 289,00 -121,00
---
2 296,00
---
824,00
-64,1%
Amortyzacja 117,00 126,00
7,7%
171,00
35,7%
200,00
17,0%
Aktywa 57 159,00 58 835,00
2,9%
62 043,00
5,5%
60 817,00
-2,0%
Kapitał własny 49 382,00 48 795,00
-1,2%
51 090,00
4,7%
51 914,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,54 6,46
-1,2%
6,76
4,7%
6,87
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 -0,02
---
0,30
---
0,11
-64,1%