Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.23, godz. 20:03
kontakt
CORELENS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 183,00 282,00
54,1%
195,00
-30,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -57,00 -40,00
---
-270,00
---
Zysk (strata) brutto -65,00 -43,00
---
-280,00
---
Zysk (strata) netto -65,00 -43,00
---
-246,00
---
Amortyzacja 16,00 17,00
6,2%
15,00
-11,8%
Aktywa 1 187,00 1 351,00
13,8%
1 061,00
-21,5%
Kapitał własny 349,00 306,00
-12,3%
60,00
-80,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,09
-12,0%
0,02
-80,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---
-0,07
---