Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 14:59
kontakt
PEMANAGER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 460,00 519,00
-64,5%
-44 411,00
---
Zysk (strata) brutto 39,00 -779,00
---
-45 508,00
---
Zysk (strata) netto 117,00 -589,00
---
-45 325,00
---
Amortyzacja 232,00 46,00
-80,2%
46,00
0,0%
Aktywa 179 572,00 180 784,00
0,7%
137 144,00
-24,1%
Kapitał własny 60 806,00 61 264,00
0,8%
15 939,00
-74,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,76 17,89
0,8%
4,66
-74,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,17
---
-13,24
---