Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 00:26
kontakt
PEMANAGER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -44 411,00 12 157,00
---
2 945,00
-75,8%
Zysk (strata) brutto -45 508,00 11 353,00
---
1 716,00
-84,9%
Zysk (strata) netto -45 325,00 9 027,00
---
1 743,00
-80,7%
Amortyzacja 46,00 45,00
-2,2%
46,00
2,2%
Aktywa 137 144,00 147 315,00
7,4%
151 025,00
2,5%
Kapitał własny 15 939,00 24 966,00
56,6%
26 709,00
7,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,66 7,29
56,6%
7,80
7,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -13,24 2,64
---
0,51
-80,7%