Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 13:55
kontakt
PEMANAGER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 519,00 -44 411,00
---
Zysk (strata) brutto -779,00 -45 508,00
---
Zysk (strata) netto -589,00 -45 325,00
---
Amortyzacja 46,00 46,00
0,0%
Aktywa 180 784,00 137 144,00
-24,1%
Kapitał własny 61 264,00 15 939,00
-74,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,89 4,66
-74,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,17 -13,24
---