Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 10:51
kontakt
CFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 310,00 534,00
72,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -99,00 153,00
---
Zysk (strata) brutto -700,00 150,00
---
Zysk (strata) netto -679,00 150,00
---
Amortyzacja 43,00 43,00
0,0%
Aktywa 926 303,00 926 871,00
0,1%
Kapitał własny 874 623,00 874 773,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,32
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---