Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.19, godz. 00:45
kontakt
CFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 534,00 853,00
59,7%
60,00
-93,0%
61,00
1,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 153,00 -6 577,00
---
-458,00
---
-642,00
---
Zysk (strata) brutto 150,00 -7 077,00
---
-458,00
---
-1 174,00
---
Zysk (strata) netto 150,00 -6 511,00
---
-458,00
---
-1 462,00
---
Amortyzacja 43,00 44,00
2,3%
43,00
-2,3%
46,00
7,0%
Aktywa 926 871,00 919 407,00
-0,8%
918 841,00
-0,1%
920 020,00
0,1%
Kapitał własny 874 773,00 868 262,00
-0,7%
867 804,00
-0,1%
866 341,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,32
-0,6%
0,32
-0,3%
0,32
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---
-0,00
---