Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 00:50
kontakt
PMPG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 297,00 5 662,00
31,8%
3 451,00
-39,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19,00 637,00
3 252,6%
593,00
-6,9%
Zysk (strata) brutto 1 270,00 1 924,00
51,5%
1 718,00
-10,7%
Zysk (strata) netto 1 247,00 1 968,00
57,8%
1 730,00
-12,1%
Amortyzacja 251,00 275,00
9,6%
283,00
2,9%
Aktywa 34 618,00 34 783,00
0,5%
33 910,00
-2,5%
Kapitał własny 16 031,00 17 932,00
11,9%
18 309,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,32 1,48
11,9%
1,76
19,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,16
57,3%
0,17
2,5%