Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 11:13
kontakt
STARHEDGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 513,00 3 587,00
599,2%
450,00
-87,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 216,00 591,00
173,6%
127,00
-78,5%
Zysk (strata) brutto 162,00 2 842,00
1 654,3%
74,00
-97,4%
Zysk (strata) netto 162,00 2 842,00
1 654,3%
74,00
-97,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 74 900,00 78 516,00
4,8%
77 564,00
-1,2%
Kapitał własny 67 230,00 70 071,00
4,2%
70 146,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,80
4,2%
0,80
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,03
1 500,0%
0,00
-96,9%