Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 12:04
kontakt
STARHEDGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 637,00 504,00
-20,9%
513,00
1,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 153,00 2 547,00
1 564,7%
216,00
-91,5%
Zysk (strata) brutto 74,00 2 365,00
3 095,9%
162,00
-93,2%
Zysk (strata) netto 74,00 2 365,00
3 095,9%
162,00
-93,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 72 924,00 74 348,00
2,0%
74 900,00
0,7%
Kapitał własny 64 703,00 67 068,00
3,7%
67 230,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,74 0,76
3,7%
0,76
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,03
2 600,0%
0,00
-92,6%