Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 10:33
kontakt
STARHEDGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 504,00 513,00
1,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 547,00 216,00
-91,5%
Zysk (strata) brutto 2 365,00 162,00
-93,2%
Zysk (strata) netto 2 365,00 162,00
-93,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 74 348,00 74 900,00
0,7%
Kapitał własny 67 068,00 67 230,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,76
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,00
-92,6%