Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.14, godz. 12:06
kontakt
CDRL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 47 003,00 74 368,00
58,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 048,00 8 749,00
44,7%
Zysk (strata) brutto -17 000,00 2 629,00
---
Zysk (strata) netto -17 536,00 1 684,00
---
Amortyzacja 1 141,00 1 146,00
0,4%
Aktywa 189 287,00 174 254,00
-7,9%
Kapitał własny 88 707,00 90 382,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,65 14,93
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,90 0,28
---