Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 13:51
kontakt
SANTANDER
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody z tytułu odsetek 28 669 000,00 24 499 000,00
-14,5%
21 933 000,00
-10,5%
30 869 000,00
40,7%
Przychody z tytułu prowizji 7 502 000,00 6 716 000,00
-10,5%
6 676 000,00
-0,6%
7 792 000,00
16,7%
Wynik na działalności bankowej 9 441 000,00 12 232 000,00
29,6%
10 432 000,00
-14,7%
13 132 000,00
25,9%
Zysk (strata) brutto 6 531 000,00 -6 410 000,00
---
6 914 000,00
---
7 915 000,00
14,5%
Zysk (strata) netto 3 231 000,00 -10 798 000,00
---
3 675 000,00
---
4 894 000,00
33,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 512 096 000,00 1 572 881 000,00
4,0%
1 568 636 000,00
-0,3%
1 722 840 000,00
9,8%
Kapitał własny 98 629 000,00 82 262 000,00
-16,6%
85 371 000,00
3,8%
89 511 000,00
4,8%
Współczynnik wypłacalności 14,80 15,48
4,6%
15,82
2,2%
16,18
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,07 4,95
-18,5%
5,14
3,8%
5,33
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 -0,65
---
0,22
---
0,29
31,7%