Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 06:40
kontakt
PLASTBOX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 32 345,00 39 624,00
22,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 798,00 4 758,00
164,6%
Zysk (strata) brutto 1 034,00 4 305,00
316,3%
Zysk (strata) netto 681,00 3 550,00
421,3%
Amortyzacja 2 614,00 2 705,00
3,5%
Aktywa 205 586,00 211 623,00
2,9%
Kapitał własny 96 798,00 96 573,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,31 2,30
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,08
431,2%