Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.28, godz. 20:50
kontakt
ZORTRAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 282,00 195,00
-30,9%
164,00
-15,9%
936,00
470,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -40,00 -270,00
---
-5,00
---
-1 181,00
---
Zysk (strata) brutto -43,00 -280,00
---
-8,00
---
-1 113,00
---
Zysk (strata) netto -43,00 -246,00
---
-8,00
---
-1 331,00
---
Amortyzacja 17,00 15,00
-11,8%
15,00
0,0%
11,00
-26,7%
Aktywa 1 351,00 1 212,00
-10,3%
1 098,00
-9,4%
167 408,00
15 146,6%
Kapitał własny 306,00 75,00
-75,5%
68,00
-9,3%
148 733,00
218 625,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,02
-75,0%
0,02
-13,6%
42,68
224 521,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,07
---
-0,00
---
-0,38
---